Print this page

U11 Girls

Round 1
Richard Crosse v The Meadows 1
St Teresa's 4 v 1 Gladstone 2
Willows 1 v 0 Eaton Park 3
Five Ways 1 v 0 Littleton Green 4
Colwich v bye 5
St Peters 1 v 2 St Lukes 6
Richard Wakefield v Holy Rosary 7
William Shrewsbury v bye 8
Round 2
1 v St Theresa's A
Colwich 0 v 1 Willows B
William Shrewsbury v 7 C
Five Ways v St Lukes D
Round 3
A v Willows
D v C