Print this page

U11 Girls

Round 1
Richard Crosse 0 v 1 The Meadows 1
St Teresa's 4 v 1 Gladstone 2
Willows 1 v 0 Eaton Park 3
Five Ways 1 v 0 Littleton Green 4
Colwich v bye 5
St Peters 1 v 2 St Lukes 6
Richard Wakefield 2 v 0 Holy Rosary 7
William Shrewsbury v bye 8
Round 2
The Meadows 1 v 2 St Theresa's A
Colwich 0 v 1 Willows B
William Shrewsbury 5 v 2 Richard Wakefield C
Five Ways 1 v 0 St Lukes D
Round 3
St Theresas 7 v 0 Willows
Five Ways 3 v 1 William Shrewsbury