Print this page

Under 12 Girls Draw

Under 12 Girls 2017-18
Round 1
Ormiston Horizon 0 v 1 Moorside
Oldfields Hall 2 v 1 The Hart
Painsley 1 v 0 DiscoveryAcademy
Ryecroft 1 v 4 Clayton Hall
Round 2
Painsley 0 v 1 Moorside
Clayton Hall 1 v 6 Oldfields hall