Print this page

Under 14 Boys Draw

 

Under 14 Boys

 

Round 1

Alleynes Uttoxeter (3) v (1) Blythe Bridge 2
Alleynes Stone (7) v (1) J.C.B 3
Friary (3) v (6) Rawlett 4
Repton (3) v (4) John Taylor Free 5
Staffs University (1) v (8) Trentham 6
Discovery (11) v (0) Sir Thomas Boughey 7
St. Thomas More (10) v (2) St. John Fisher 8
Cardinal Griffin (0) v (4) Wolgarston 9
Cheadle (3) v (1) Moorside 10
Hart (1) v (1) Walton High - PENS 8-9 11
Excel Academy (3) v (1) Madeley 12
John Taylor Academy (10) v (0) Tamworth Enterprise 13
Codsall (2) v (1) Weston Road 14
De Ferrers (1) v (3) Landau Forte 15
(bye - Kingsmead and Clayton Hall)
Round 2
Kingsmead (0) v (1) Alleynes Uttoxeter A
Trentham (0) v (1) Alleynes Stone B
Rawlett (2) v (5) John Taylor Academy C
John Taylor Free (2) v (5) Landau Forte D
St. Thomas More (3) - WIN 4-3 on Pens v (3) Discovery E
Clayton Hall (2) v (3) Excel F
Wolgarston (6) v (3) Codsall G
Walton High (4) v (0) Cheadle H
Round 3
Alleynes Stone (1) v (1) Wolgarston - WON 3-2 on PENS w
John Taylor Academy (3) v (2) Alleynes Uttoxeter x
Excel (1) v (4) St. Thomas More y
Landau Forte (6) v (0) Walton High z
Semi Finals
Wolgarston (1) v (4) Landau Forte
St. Thomas More (4) v (2) John Taylor Academy

 

Final

Landau Forte (8)

 

 

v

 

 

(1) St. Thomas More

Under 14 Boys
Preliminary Round
Rawlett v John Taylor Academy x
Wolgarston v EDA y
Round 1
Wolstanton v St Margaret Ward 1
Clayton Hall Academy v Excel Academy 2
Thomas Alleynes v Landau Forte Amington 3
Repton v Kingsmead 4
Madeley v Sir Graham Balfour 5
x v Codsall 6
Walton HS v Paulet 7
Blessed William Howard v Sir Thomas Boughy 8
y v Cheslyn Hay 9
The Hart School v De ferrers Academy 10
Chesterton v Cheadle Academy 11
St John Fisher v Haywood Academy 12
Moorside v Trentham Academy 13
Abbott Beyne v Norton Canes 14
Painsley v Biddulph HS 15
Alleynes' Academy v Robert Sutton 16
Round 2
1 v 2 A
3 v 4 B
6 v 9 C
8 v 5 D
11 v 12 E
15 v 13 F
14 v 7 G
10 v 16 H
Round 3
A V C w
B V H x
D V E y
F V G z
Semi Finals
w v z
y v x