Print this page

Under14 Boys Draw

Under 14 Boys
Preliminary Round
Rawlett 3 v 4 John Taylor Academy x
Wolgarston 5 v 1 EDA y

 

Round 1

Wolstanton 8 v 1 St Margaret Ward 1
Clayton Hall Academy 0v11 Excel Academy 2
Thomas Alleynes 3 v 1 Landau Forte Amington 3
Repton 3 v 0 Kingsmead 4
Madeley 4 v 2 Sir Graham Balfour 5
John Taylor Academy 6 v 1 Codsall 6
Walton HS 5 v 5 Paulet 7
(Paulet win on penalties)
Blessed William Howard 11v2 Sir Thomas Boughy 8
Wolgarston 1 v 0 Cheslyn Hay 9
The Hart School 0 v 4 De ferrers Academy 10
Chesterton 4 v 1 Cheadle Academy 11
St John Fisher 7 v 3 Haywood Academy 12
Moorside 1 v 2 Trentham Academy 13
Abbott Beyne 0 v 1 Norton Canes 14
Painsley 3 v 2 Biddulph HS 15
Alleynes' Academy 5 v 1 Robert Sutton 16
Round 2
Wolstanton 0 v 6 Excel Academy A
Thomas Alleynes 1 v 4 Repton B
John Taylor Academy 0 v 4 Wolgarston C
Blessed William Howard 5 v 3 Madeley D
Chesterton 5 v 0 St John Fisher E
Painsley 4 v 2 Trentham Academy F
Norton Canes 4 v 2 Paulet G
De ferrers Academy 2 v 4 Alleynes' Academy H
Round 3
Excel Academy 3 v 8 Wolgarston w
Repton 3 v 1 Alleynes' Academy x
Blessed William Howard 2 v 1 Chesterton y
Painsley V Norton Canes z
Semi Finals
Wolgarston v z
Blessed William Howard v Repton

Under 14 Boys
Preliminary Round
Rawlett v John Taylor Academy x
Wolgarston v EDA y
Round 1
Wolstanton v St Margaret Ward 1
Clayton Hall Academy v Excel Academy 2
Thomas Alleynes v Landau Forte Amington 3
Repton v Kingsmead 4
Madeley v Sir Graham Balfour 5
x v Codsall 6
Walton HS v Paulet 7
Blessed William Howard v Sir Thomas Boughy 8
y v Cheslyn Hay 9
The Hart School v De ferrers Academy 10
Chesterton v Cheadle Academy 11
St John Fisher v Haywood Academy 12
Moorside v Trentham Academy 13
Abbott Beyne v Norton Canes 14
Painsley v Biddulph HS 15
Alleynes' Academy v Robert Sutton 16
Round 2
1 v 2 A
3 v 4 B
6 v 9 C
8 v 5 D
11 v 12 E
15 v 13 F
14 v 7 G
10 v 16 H
Round 3
A V C w
B V H x
D V E y
F V G z
Semi Finals
w v z
y v x