Print this page

Under 14 Girls Draw

Under 14 Girls 2017-18
Round 1
De Ferrers Academy 1 v 1 Kingsmead pens 1
Ormiston Horizon v bye 2
Wolgarston 0 v 11 St Margaret Ward 3
Haywood Academy 5 v 1 Painsley 4
The Hart 5 v 0 Blyth Bridge 5
Alleynes Academy v bye 6
Madeley 1 v 0 DiscoveryAcademy 7
John Taylor Academy v bye 8
Round 2
Kingsmead 4 v 2 John Taylor Academy A
St margaret Ward 1 v 12 Alleynes Academy B
The Hart 3 v 0 Madeley C
Ormiston Horizon 2 v 1 Haywood Academy D
Kingsmead 3 v 2 Alleynes Academy
Hart Svchool 1 v 0 Ormiston Horizon