Print this page

Under 14 Girls Draw

Under 14 Girls
Round 1
Clayton Hall Academy 4 v  0 King Edward VI Stafford 1
St Margaret Ward 1 v 0 Westwood 2
Moorside v bye 3
Excel Academy 1 v 0 Alleynes Stone 4
Cheadle Academy 1 v 0 Painsley 5
bye v Codsall 6
Sir Graham Balfour 0 v 1 Landau Forte Amington 7
Great Wyrley 3 v 5 Rawlett 8
Round 2
St Margaret Ward 0 v 3 Clayton Hall Academy a
Moorside 16v 0 Cheadle Academy b
Excel Academy 1 v 0 Landau Forte Amington c
Codsall 0 v 1 Rawlett d

Semi Finals
Excel Academy 0 v 6 Rawlett
Moorside 7 v 2 Clayton Hall Academy