Print this page

Under 15 Boys Draw

Under 15 Boys 2017-18
Round 1
King Edward VI Stafford 2 v 6 St John Fisher a
Trentham Academy 3-1 Wolstanton b
Wilnecote Academy 7 v 0 Paulet c
Biddulph 3 v 2 Excel Academy d
Sir Graham Balfour 5 v 2 Codsall e
Round 2
Haywood Academy 7 v 0 Madeley 1
Wilnecote Academy 1 v 0 Friary 2
Sir Graham Balfour 9 v 0 JCB Academy 3
Biddulph HS 8 v 1 Chesterton CC 4
Blessed William Howard v bye 5
Robert Sutton 6 v 1 Landau Forte Amington 6
Wolgarston 4 v 0 Sir Thomas Boughy 7
Rawlett 0 v 4 Repton 8
St John Fisher 2 v 3 Blyth Bridge 9
Walton HS 1 v 0 Sir Stanley Mathews 10
Kingsmead 3 v 4 De Ferrers Academy 11
Painsley 1 v 0 Ormiston Horizon 12
The Hart 2 v 1 Clayton Hall 13
Trentham Academy 5 v 1 St Margaret Ward 14
John Taylor 12v 1 Alleynes Academy 15
Moorside 0-1 St Peters 16
Round 3
Haywood Academy 0 v 3 Biddulph A
Wolgarston 1v 3 Blessed William Howard B
Robert Sutton 1 v 5 Repton C
Blyth Bridge 1 v10 Walton HS D
St Peters 1 v 3 Trentham Academy E
The Hart 0 v 5 Sir Graham Balfour F
Wilnecote Academy 1 v 2 John Taylor Academy G
De Ferrers Academy 3 v 2 Painsley H
Round 4
De Ferrers Academy 0 v 1 Trentham Academy w
Blessed William Howard 8 v 0 Sir Graham Balfour x
Repton 5 v 0 Walton HS y
John Taylor Academypens 13v12 Biddulph z
Semi Finals
Blessed William Howard 1 v 3 Repton
John TaylorAcademy 0 v 3 Trentham Academy
Repton 0 v 1 Trentham Aademy