Print this page

Under 15 Girls Draw

Under 15 Girls
Round 1
EDA 6 v 1 The Hart 1
Landau Forte Amington 1 v 0 Bye 2
Rawlett 5 v 3 John Taylor Academy 3
Cardinal Griffin 1 v 0 Bye 4
Clayton Hall Academy 1 v 0 Bye 5
Sir Thomas Bought 1 v 0 Bye 6
Excel Academy 1 v 0 Bye 7
Moorside 1 v 0 Bye 8
Round 2
Landau Forte Amington v Rawlett A
Cardinal Griffin 0 v 4 EDA B
Clayton Hall Academy v Sir Thomas Bought C
Excel Academy 0 v 8 Moorside D
Semi Finals
A v EDA
C v Moorside