Print this page

Under 16 Girls Draw

Under 16 Girls 2017-18
Round 1
Wolgarston 1 v 0 Rural Enterprise Academy a
Round 2
JCB Academy 0 v 4 Walton 1
Excel Academy 0 v 4 Westwood 2
Wolgarston v Blyth Bridge 3
Landau Forte Amington 3 v 0 Kingsmead 4
Round 2
Westwood 4 v 1 Walton HS
Landau Forte Amington 1 v 9 Wolgarston