Print this page

Under 16 Girls Draw

Under 16 Girls
Round 1
JCB Academy 0 v 1 Alleynes Stone 1
St Margaret Ward 1 v 0 St Peters 2
Clayton Hall Academy v Bye 3
Westwood 9 v 0 Alleynes Uttoxeter 4
Codsall v Bye 5
King Edward VI Stafford 0 v 1 Walton HS 6
Chesterton CC 1 v 0 Painsley 7
Bye v Sir Thomas Boughy 8
Round 2
Sir Thomas Boughy pens 2 v 2 Chesterton a
Walton HS v Codsall b
Westwood 8 v 1 Alleynes Stone c
St Margaret Ward 0 v 3 Clayton Hall Academy d
Semi Finals
Sir Thomas Boughy v Westwood
Clayton Hall Academy v a