Print this page

Under 18 Boys Draw

Under 18 Boys
Round 1
Blythe Bridge 0 v 1 Stoke VI College 1
Cheadle Academy 3 v 6 Westwood 2
Thomas Alleynes' 1 v 0 Bye 3
Walton HS 1 v 0 Bye 4
John Taylor Academy 4 v 3 Stafford GS 5
Wolgarston 1 v 0 Bye 6
Kingsmead 0 v 7 Repton 7
Alleynes Academy 1 v 5 Codsall 8
Round 2
Codsall 10v0 Stoke VI College A
Wolgarston v Repton B
Walton HS v Westwood C
Thomas Alleyne's 3 v 2 John Taylor Academy D
Semi Finals
B v Codsall
Thomas Alleyne's v C