Print this page

Under 12 Boys draw

Under 12 Boys
Round 1
Oldfields Hall 3 v 2 Blessed William Howard 1
The Hart 1 v 3 Christchurch Academy 2
Clayton Hall Academy 1 v 4 Trentham Academy 3
Codsall Middle 2 v 0 Kingsmead 4
St John Fisher 1 v 0 Ormiston Horizon Academy 5
Perton Middle v bye 6
Rawlett 0 v 1 Sir Graham Balfour 7
Madeley 1 v 0 King Edward VI Stafford 8
Chesterton CC 2 v 1 St Margaret Ward 9
De Ferrers Academy v bye 10
Haywood Academy v bye 11
Sir Thomas Boughy 1 v 5 Moorside 12
Windsor Park Middle 0 v 1 Landau Forte QEMS 13
Excel Academy 1 v 0 Painsley 14
bye v Walton HS 15
Landau Forte Amington v bye 16
Round 2
Walton HS 3 v 1 Oldfields Hall a
Codsall Middle 5 v 1 Christchurch Academy
b
Perton Middle 2 v 2 Landau Forte Amington pens c
Trentham Academy 10 v7 Chesterton CC d
Moorside 1 v 2 Excel Academy e
De Ferrers Academy 9 v 1 Landau Forte QEMS f
St John Fisher 1 v 5 Madeley g
Haywood Academy 1 v 1 Sir Graham Balfour pens
h

Round 3
Codsall Middle 3 v 4 Landau Forte Amington w
Excel Academy 1 v 0 Trentham Academy x
Walton HS 4 v 0 Sir Graham Balfour
y
De Ferrers 4 v 0 Madeley z

Semi Finals

Excel Academy 1 v 0 Landau Forte Amington
Walton HS 0 v 3 De Ferrers Academy