Print this page

Under 15 Boys Draw

Under 15 Boys
Round 1
Trentham Academy 3 v 2 Sir Thomas Boughy 1
The Hart School 2 v 0 Sir Graham Balfour 2
Abbott Beyne 0 v 1 Repton 3
Paulet 3 v 1 EDA 4
Chesterton 3 v 2 St Thomas More 5
Walton HS 1 v 0 bye 6
Haywood Academy 4 v 4 Endon HS 7
(Haywood won on penalties)
Clayton Hall Academy 5 v 3 Alleynes' Academy 8
Codsall 1 v 0 bye 9
Cardinal Griffin 4 v 0 Wolgarston 10
Kingsmead 1 v 2 Thomas Alleynes 11
De Ferrers Academy 4 v 0 Landau Forte Amington 12
Moorside 6 v 3 Madeley 13
John Taylor Academy 1 v 4 Rawlett 14
Painsley 0 v 1 St Margaret Ward 15
Excel Academy 4 v 0 Blythe Bridge 16
Round 2
Trentham Academy 4 v 1 Haywood Academy A
Clayton Hall Academy 3 v 2 Rawlett B
Excel Academy 0 v 2 St Margaret Ward C
The Hart School 0 v 1 Codsall D
Chesterton 0 v 3 Moorside E
De Ferrers Academy 6 v 2 Cardinal Griffin F
Thomas Alleynes 1 v14 Repton G
Walton HS 1 v 0 Paulet H
Round 3
Moorside v Trentham Academy w
Codsall 1 v 4 De Ferrers Academy x
Repton 7 v 0 Walton HS y
St Margaret Ward 4 v 2 Clayton Hall Academy z
Semi Finals
St Margaret Ward v w
De Ferrers Academy v Repton
Under 15 Boys
Trentham Academy v Sir Thomas Boughy 1
The Hart School v Sir Graham Balfour 2
Abbott Beyne v Repton 3
Paulet v EDA 4
Chesterton v St Thomas More 5
Walton HS v bye 6
Haywood Academy v Endon HS 7
Clayton Hall Academy v Alleynes' Academy 8
Codsall v bye 9
Cardinal Griffin v Wolgarston 10
Kingsmead v Thomas Alleynes 11
De Ferrers Academy v Landau Forte Amington 12
Moorside v Madeley 13
John Taylor Academy v Rawlett 14
Painsley v St Margaret Ward 15
Excel Academy v Blythe Bridge 16
Round 2
1 v 7 A
8 v 14 B
16 v 15 C
2 v 9 D
5 v 13 E
12 v 10 F
11 v 3 G
6 v 4 H
Round 3
E v A w
D v F x
G v H y
C v B z
Semi Finals
z v w
x v y