Print this page

Under 15 Boys Draw

Under 15 Boys
Round 1
Ormiston Horizon 1 v 3 Trentham Academy 1
Wolgarston 2 v 1 Landau Forte Amington 2
Haywood Academy 2 v 3 Madeley 3
Excel Academy v Bye 4
Sir Graham Balfour 0 v 6 The Hart 5
Blessed William Howard 1 v 1 De Ferrers Academy pens 6
Moorside 6 v 0 Alleynes Uttoxeter 7
Kingsmead 5 v 7 Codsall CC 8
Repton 3 v 1 Rawlett 9
Paulet v bye 10
John Taylor Academy v Bye 11
St Margaret Ward 0 v 1 Clayton Hall Academy 12
Chesterton CC 2 v 2 Alleynes Stone pens 13
Sir Thomas Boughy 4 v 1 King Edward VI Stafford 14
Cardinal Griffin 1 v 0 Walton HS 15
Painsley 12v 0 St Peters 16
Round 2


Clayton Hall 3 v 5 Trentham Academy a
Cardinal Griffin 3 v 2 Moorside b
Codsall CC 4 v 1 Sir Thomas Boughy c
Painsley 5 v 0 Madeley d
Repton 2 v 0 The Hart e
Wolgarston 1 v 7 De Ferrers Academy f
John Taylor Academy 6 v 0 Paulet HS g
Excel Academy 2 v 0 Alleynes Stone h

Round 3
Codsall 7 v 0 Painsley w
De Ferrers Academy 1 v 3 Repton x
Trentham Academy 2 v 4 Excel Academy y
Cardinal Griffin 0 v 7 John Taylor Academy z
Semi Finals

John Taylor Academy 3 v 2 Repton
Trentham Academy v bye