Print this page

Under 15 Boys Draw


Under 15 Boys
Preliminary Round
Tamworth Enterprise (2) v (4) John Taylor Free x
Codsall (5) v (4) Erasmus Darwin y

 

Round 1

Moorside (0) v (2) Clayton Hall 1
Discovery (0) v (9) Trentham 2
St. Margaret Ward (1) v (0) Excel Academy 3
Madeley (1) v (3) St. John Fisher 4
Sir Thomas Boughey (0) v (9) St. Thomas More 5
Endon (0) v (3) Westwood 6
Blythe Bridge (5) v (0) Alleynes Stone 7
J.C.B (10) v (0) Painsley 8
Alleynes Uttoxter v Weston Road 9
Rawlett v Codsall OR Erasmus Darwin 10
Hart (5) v (1) Kingsmead 11
Walton High (6) v (3) Cardinal Griffin 12
Paulet (2) v (3) De Ferrers 13
Blessed William Howard (3) v (1) Wolgarston 14
Tamworth Enterprise OR John Taylor Free v John Taylor Academy 15
Landau Forte (1) v (3) Repton 16
Round 2
Trentham v Alleynes Uttoxeter/Weston Road A
St.Thomas More v St. Margaret Ward B
Rawlett/Codsall v Hart C
Moorside/Clayton v Blessed William Howard D
Paulet/De Ferrers v Walton High E
St John Fisher v Blythe Bridge F
Westwood v JCB G
Repton v John Taylor Free/Tamworth Enterprise/John Taylor Academy H
Round 3
v
w
v x
v y

v z
Semi Finals

v
vUnder 15 Boys
Trentham Academy v Sir Thomas Boughy 1
The Hart School v Sir Graham Balfour 2
Abbott Beyne v Repton 3
Paulet v EDA 4
Chesterton v St Thomas More 5
Walton HS v bye 6
Haywood Academy v Endon HS 7
Clayton Hall Academy v Alleynes' Academy 8
Codsall v bye 9
Cardinal Griffin v Wolgarston 10
Kingsmead v Thomas Alleynes 11
De Ferrers Academy v Landau Forte Amington 12
Moorside v Madeley 13
John Taylor Academy v Rawlett 14
Painsley v St Margaret Ward 15
Excel Academy v Blythe Bridge 16
Round 2
1 v 7 A
8 v 14 B
16 v 15 C
2 v 9 D
5 v 13 E
12 v 10 F
11 v 3 G
6 v 4 H
Round 3
E v A w
D v F x
G v H y
C v B z
Semi Finals
z v w
x v y